1. implantologické zubní centrum
Klinika K 11, Brno

Zubní implántáty


Co je zubní implantát a k čemu se používá

Co je zubní implantát

Zubní implantologie je jeden z podoborů zubního lékařství, tak jako parodontologie nebo ortodoncie. Zubní implantáty jsou využívány v situacích, kdy chybí zub nebo zuby a pacient si nechce nechat brousit zuby sousedící s mezerou, nebo zubů zbývá jen pár či všechny a nelze zhotovit pevnou náhradu (můstek). Moderní zubní implantát vypadá jako titanový váleček se závity, který se zavádí (šroubuje) do vyvrtaných otvorů v kosti. Zubní implantát zavedený do kosti se stane pevnou součástí čelisti a poté lze do nich našroubovat korunku a při více implantátech i můstek.

Zubní implantát má zjednodušený tvar kořenu a přibližně odpovídá i jeho velikosti. Implantát má také přibližně stejnou nosnost jako zdravý zub. Jeden implantát unese jednu korunku, na dva implantáty pak lze osadit korunky dvě anebo můstek se třemi či čtyřmi korunkami. Můstek nahrazující 10 nebo 12 zubů v bezzubé dolní čelisti se fixuje na pět implantátů a v bezzubé čelisti horní na šest implantátů. Zubní implantát vyžaduje určitou dobu klidu, než je okolní kostí trvale přijat, a tato doba označovaná jako vhojování se pohybuje podle kvality povrchu implantátu a kvality kosti, do které je zaveden, od čtyř týdnů do šesti měsíců.

Kdy je nejvhodnější doba na zavedení implantátu?

Na zavedení zubního implantátu bychom měli myslet už v době, kdy zvažujeme vytažení zubu. Kostní lůžko totiž po extrakci rychle atrofuje a kost se zmenšuje. Zubní implantáty obvykle po třech měsících od ecxtrakce zubu. Jakmile se zubní implantát spojí s korunkou a my na ni koušeme, dochází k zatěžování i okolní kosti a její atrofie ustává. Zavedení implantátu tak může zabránit úbytku kosti. Pokud je čelist zeslabená a kostní objem nestačí k implantaci, můžeme si pomoci tzv. augmentací neboli navýšením kosti. V takových případech používáme kostní granulát. Zubní implantát zavádíme většinou současně s přidáním komerčně vyrobené kosti. Doba vhojování trvá 4-6 měsíců a záleží na kvalitě defektní kosti pacienta a objemu umělé kosti, kterou přidáváme. Po celou tuto dobu je zubní implantát uložený pod zašitou sliznicí. Během této doby nosí pacient provizorium, aby mohl bez větších problémů komunikovat, jíst a smát se. Zcela výjimečně zavádíme zubní implantát okamžitě po vytažení zubu. Předpokladem úspěchu je totiž kvalita a objem kosti v okolí vytaženého zubu a nepoškozená a silná sliznice kolem extrakční rány.

Ošetření bezzubých čelistí

Bezzubou čelist je možné ošetřit můstkem anebo snímatelnou náhradou, u které je zlepšeno její usazení a stabilita pomocí komponent podobných patentkám. Můstek na pevno se šroubuje na pět implantátů v dolní čelisti anebo šest implantátů v čelisti horní. Můstek má kromě zubů i umělou dáseň, která je v ústech přítomnosti slin zcela vlhká a proto naprosto přirozeně imituje skutečnou dáseň. Můstek je velmi pevně přišroubován do implantátů a jeho sejmutí je možné, ale jen zubařem. Pokud k tomu není závažný důvod (např. prasklý zub nebo poškození implantátu), můstek se ponechává trvale v ústech. Vstupní otvory, kudy je můstek přišroubován jsou uzavřeny bílou výplní. Při žvýkání na pevno přišroubovanými můstky udávají pacienti již po 2-3 týdnech, že mají pocit, jako by kousali na svými zuby.

Jak na úspěšnou implantaci

Úspěšnost kvalitního zubního implantátu (trvale přihojený implantát v čelisti spojený natrvalo s korunkou či můstkem bez bolesti a zánětu v okolí) závisí na několika faktorech. Vzhledem k vysoké profesionalitě celého týmu našeho implantologického centra s více jak dvacetiletými zkušenostmi a užitím kvalitních implantátů, které používáme, dochází k selhání implantátu zcela vzácně (méně jako jeden ze sta). Na naší klinice poskytujeme na vhojení implantátu nadstandartní garance, u některých typů doživotní.

Pacienti s parodontitidou nejprve projdou konzervativní léčbou, kterou provádí stomatolog ve spolupráci s dentální hygienistkou. Cílem léčby je vyléčení zánětu, zklidnění citlivých dásní, zastavení krvácení dásní při čištění zubů a stabilizace onemocnění. Léčba spočívá v odstranění zubního kamene a povlaku na zubech a likvidaci infekčních ložisek v dutině ústní (kořeny zubů, hnisavé váčky, píštěle, atd.)

Předpokladem dlouhodobého úspěchu je nastolení dokonalé ústní hygieny. Výrazně obnažené a viklavé zuby většinou extrahujeme. V ústech ponecháváme pouze ty zuby, o kterých s určitostí můžeme tvrdit, že mohou být stabilní alespoň dalších 5 let. U pokročilého onemocnění vedeme léčbu společně s parodontologem.

Kouření cigaret výrazně narušuje vhojování implantátů. Sliznice dutiny ústní se u kuřáků po operaci často obtížně hojí. Absence kouření před operací stejně jako i po výkonu je důležitá pro nekomplikované zhojení. Pro dlouhodobou stabilitu výsledku je však důležité, pokud možno kouření omezit na minimum.

Ti, kteří kouří více jak 10 cigaret denně a navíc si nečistí správně své zuby, nejsou vhodnými kandidáty pro zavedení implantátů. Další důležitou podmínkou úspěchu implantační léčby je normální hladina cukru v krvi (obvykle do 5,5 mmol/l). Pacienti s neléčenou cukrovku (s hodnotami glykémie nad 8 mmol/l) musí po poradě s praktickým lékařem nebo diabetologem hladinu cukru snížit a dlouhodobě stabilizovat.

Život se zubními implantáty, péče o zubní implantáty

Korunka na zubním implantátu napodobuje úspěšně korunku přirozenou, takže pacient má velmi dobrý pocit jistoty, že všechno je jak by mělo být. Nicméně jedná se skutečně o protézu, i když velmi zdařilou, a o tu se musí starat pacient o něco více než o vlastní zuby. Neznamená to, že by si měl korunky na implantátech čistit více než zuby vlastní, ale péče o ně musí být pravidelná. Musí používat zubní kartáček a mezizubní kartáček. Musí docházet pravidelně dvakrát ročně k dentální hygienistce na tzv. profesionální ústní hygienu, kde se kontroluje, jak o zuby pečuje, odstraňuje se zubní kámen a pigment a kontroluje se, jestli je okolní sliznice zdravá a silná. Musí pravidelně dvakrát za rok navštěvovat svého stomataloga, který mu korunky či můstek zhotovil, aby zkontroloval, zda je vše v pořádku.