1. implantologické zubní centrum
Klinika K 11, Brno

Časté otázky


NÁKLADY?

Plánujte do budoucna: Z dlouhodobé perspektivy nejsou levné zubní náhrady vždy nejefektivnějším řešením. Počáteční náklady léčby implantátem se mění v závislosti na složitosti každého případu: Kolik implantátů je zapotřebí, je nutné zvětšení objemu? Plán nákladů se může vypracovat v okamžiku, když se tyto záležitosti vyřeší. Faktory, které se musí zvážit, zahrnují samotný chirurgický výkon, laboratorní práce, protéza a poplatky zubnímu lékaři a zubnímu technikovi. Ačkoliv je to spojeno s většími počátečními investicemi, v mnoha případech mohou zubní implantáty v dlouhodobé perspektivě nabízet ekonomičtější řešení.

RIZIKA?

Individuální případy: V závislosti na zdravotním nebo jiném stavu každého pacienta se potenciální rizikové faktory mohou měnit. Špatná ústní hygiena, omezené hojení rány kvůli již dříve existujícím podmínkám (například diabetes a osteoporóza) může snižovat šance na to, že implantát zůstane na místě. Protože každý chirurgický výkon v sobě nese potenciální rizika, pacienti by se měli vždy poradit s dentálním odborníkem a vyhodnotit s ním, zda jsou pro ně zubní implantáty správnou volbou.

BOLEST?

Individuální řešení: Zubní implantáty se všeobecně zavádějí v lokální anestézii, aby se minimalizoval diskomfort během operace. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti ohledně stavu místa implantátu po výkonu, obraťte se na svého zubního lékaře.

SPOKOJENOST?

Dobrý pocit: Podle průzkumu prováděného s 10 000 pacienty v Německu (Riegl Survey) 66 procent z dotazovaných bylo „velmi spokojeno“ se svými zubními náhradami, které byly usazeny na implantátech, a 31 procent uvedlo, že jsou „spokojeni“.

KVALITA?

Vědecky testováno: Dlouhodobé průzkumy ukázaly, že implantáty Straumann mají míru přežití až 98 procent. Pacienti mohou vsadit na spolehlivá řešení, protože společnost Straumann nepřistupuje v kvalitě na žádné kompromisy.

NÁSLEDNÁ PÉČE?

Čištění: Nejprve vyčistit, pak implantovat, poté opět vyčistit. Dokonalá orální hygiena je předtím, než bude možné implantát umístit, zásadně důležitá. Po zavedení by si pacienti měli uvědomit, že se o zuby musí pečlivě starat bez ohledu na to, zdali jsou skutečné nebo umělé. Pečlivá hygiena úst pomáhá zajistit uspokojivé výsledky. Jsou rovněž nezbytné pravidelné kontroly a návštěvy zubní ordinace.